Ps 119,105

Twoje słowo jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce. Ps 119,105

Aniołowie, którzy poczuli pociąg fizyczny do ludzkich kobiet, to nie kto inny, jak właśnie bogowie Olimpu.

Ebionici uważali Jezusa za jednego z herosów, zrodzonych ze związku aniołów z kobietami.

A w tych i późniejszych czasach, gdy synowie Boży współżyli z córkami ludzkimi, a one im rodziły, na ziemi żyli olbrzymi. Rdz 6,4

środa, 27 stycznia 2016

Św. Paweł.

Gnostycy z II wieku np. walentynianie i naaseńczycy traktowali św. Pawła jako swojego prekursora. Uważa się też, że to św. Paweł przejął pewne nauki z gnostycyzmu. W napisanym około 53-54 r. przez św. Pawła I Liście do Koryntian wielu badaczy dostrzega polemikę z występującymi w chrześcijańskiej gminie w Koryncie poglądami i postawami gnostyckimi. Poza tym, w listach pasterskich tego apostoła czytamy o " właściwym poznaniu " ( gnosis ), o " objawianiu tajemnicy " ( mysterion ), o " pełni " ( pleroma ), o " człowieku duchowym " (pneumatikos). Wreszcie, nie bez znaczenia jest fakt, że uczniem św. Pawła był Teodas, a uczniem tego ostatniego - Walentyn/słynna gnoza syryjsko-egipska. Stąd otrzymujemy wyraźną linię przekazu: od św. Pawła, przez Teodasa do czołowego gnostyka Walentyna i jego uczniów, Herakleona i Teodota. Kazimierz Banek, W kręgu Hermesa Trismegistosa. Rozważania na temat genezy mitu i kultu, Warszawa 2013, s.60.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza