Ps 119,105

Twoje słowo jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce. Ps 119,105

Aniołowie, którzy poczuli pociąg fizyczny do ludzkich kobiet, to nie kto inny, jak właśnie bogowie Olimpu.

Ebionici uważali Jezusa za jednego z herosów, zrodzonych ze związku aniołów z kobietami.

A w tych i późniejszych czasach, gdy synowie Boży współżyli z córkami ludzkimi, a one im rodziły, na ziemi żyli olbrzymi. Rdz 6,4

piątek, 31 sierpnia 2018

O kamedułach - zebrane informacje w sieci.

O kamedułach  jest sporo różnych publikacji:

Okazuje się, że archiwum wigierskich kamedułów po kasacji klasztoru przez Prusy w roku 1800 zostało rozproszone i można je było znaleźć przed wojną u warszawskich marianów na Bielanach ( dzisiaj w tym miejscu nie ma klasztoru), a także w Bibliotece Krasińskich, a być może i jeszcze w innych miejscach. Z informacji dostępnych w internecie można się dowiedzieć, że jakaś nieduża część archiwaliów dotycząca wigierskich kamedułów znajduje się obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Opis działalności klasztoru kamedułów wigierskich autorstwa księdza dr Władysława Kłapkowskiego: "Duszpasterstwo i oświata w dobrach klasztoru kamedułów wigierskich", Sejny 1933:

 http://pbc.biaman.pl/Content/656/108181.pdf

Na stronie piątej Kłapkowski przytacza słowa przeora kamedulskiego o zastanym przez mnichów pogaństwie pośród lasów i puszcz.


Praca Ludwika Zarewicza Zakon kamedułów z 1871 roku nie jest zbyt dokładna. Pisze mianowicie autor na stronie 10, że mnisi rozpoczynali modlitwy o północy, tymczasem reguła kamedułów porządkuje dzień od modlitw zaczynających się o 4 rano, zakonnicy wstają o 3.30 rano. W pracy Zarewicza aż roi się od błędów rzeczowych. Całość jest dostępna w internecie:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra


Publikacja jeszcze mniej wiarygodna, to książka carskiego urzędnika leśnego, a dokładniej komisarza leśnego Aleksandra Połujańskiego z 1859 roku pt. "Wędrówki po guberni augustowskiej", w rozdziale ósmym o wigierskich kamedułach. Kamedułów na Wigrach już wówczas nie było, a część wyposażenia klasztornego - rzeźby, dzwony, marmury, miedziane dachy, zegar słoneczny, obrazy, zaborcy sprzedali albo przewieźli do Suwałk. W internecie znajduje się całość:

http://linia-polnocna.internetdsl.pl/wedrowki/wedrowki8.html


Kameduła, historyk, bibliotekarz Stanisław Albertyn Nowalski napisał artykuł: Monografia miasta Suwałk, Kraków 1880:

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=591


Dzieje parafii wigierskiej po kasacji klasztoru i odejściu mnichów do warszawskiego klasztoru na Bielanach w latach 1800-1946 według ks. Józefa Majewskiego: 

https://docplayer.pl/14685482-Dzieje-parafii-wigry-w-latach-1800-1946.html


Ogólnie o działalności całego zakonu Roman Bogacz:

http://docplayer.pl/2198841-Dzialalnosc-kamedulow-na-polu-nauki-i-szkolnictwa.html


Strona o kamedułach z dużą ilością fachowym informacji, z książkami na temat krakowskich mnichów na Bielanach, w tym obszernie o ojcu Piotrze Rostworowskim znajomym papieża JPII i prof. Stefana Swieżawskiego. Dzieło życia państwa Florkowskich:

http://kameduli.info


Kameduli o samych sobie: Fundacja Klasztoru OO. Kamedułów:

http://fundacjakameduli.pl


Książka krajoznawcza: "Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju" wydana w 1901 roku, na stronach 263 - 267 autorki piszą o wigierskim klasztorze i tajemniczym przejściu podziemnym mającym kiedyś łączyć wyspę z lądem, które później zasypano. W internecie znajduje się całość:

http://pbc.biaman.pl/Content/14005/ks6313.pdf


Ks. Józef Mandziuk, Zakony w archidiecezji wileńskiej, 1988. Całość dostępna w internecie:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Teologiczne_Bialystok_Drohiczyn_Lomza - na stronie 169 mowa o kamedułach.


O klasztorze krakowskich kamedułów:

http://kameduli-monte-corona.blogspot.com/


O kamedule św. Piotrze Damiani:

https://parafia.wigry.pro/czytelnia/217-02-21-swiety-piotr-damiani.html


O błogosławionym kamedule Pawle Giustiniani, odnowicielu reguły pustelniczej na początku XVI w., autorze "Reguły życia pustelniczego" i założycielu nowej Kongregacji Eremitów Kamedułów Monte Corona niedaleko od Perugii napisał dwie przetłumaczone na polski książki cysters Jean Leclercq ze słynnego klasztoru w Clairvaux, w którym pierwszym opatem w XII w. był św. Bernard, ojciec kościoła, założyciel cystersów, organizator krucjat krzyżowych, również autor reguły rycerzy zakonników: Templariuszy. Fragmenty książek Jeana Leclercqa: "Humanista - Eremita" i "Sam na sam z Bogiem":

http://www.kameduli.info/media/HumanistaEremita.pdf

http://www.kameduli.info/media/SamnasamzBogiem.pdf


Benedykt z Nursji, twórca reguł wielu klasztorów, na której podstawie św. Romuald powołał do życia eremitów kamedułów:

https://parafia.wigry.pro/czytelnia/323-07-11-sw-benedykt-z-nursji-patron-europy.html

Kilka informacji o św. Romualdzie:

https://parafia.wigry.pro/czytelnia/200-06-19-sw-romuald-z-camaldoli-opat.html


Uczniem św. Romualda ( za życia benedyktyna, założyciela w 1012 roku zakonu eremitów kamedułów opartego na regule benedyktyńskiej: Ora et labora, ale w odróżnieniu od Reguły św. Benedykta mnisi z Monte Corona nosili białe habity. ) był sławny biskup i misjonarz Bruno z Kwerfurtu ( o tym, że Bruno był uczniem  Romualda informuje m.in. Maciej Ambrosiewicz w książce "Dobra wigierskie" ), przyjaciel cesarza Ottona III i kapelan na dworze cesarskim, w 998 roku wstąpił do benedyktynów w Rzymie. Św. Brunon zginął w 1009 roku podczas chrystianizacji Jaćwingów na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny:

http://muzhp.pl/pl/e/1837/jacwingowie-zabijaja-sw-brunona-z-kwerfurtu

Wiele informacji o św. Brunonie z Kwerfurtu:

http://web.archive.org/web/20020624104043/https://dzieje/bruno/

https://parafia.wigry.pro/czytelnia/324-07-12-zapomniany-meczennik-swiety-brunon-bonifacy-974-1009.html


I o tym, że św. Brunon był uczniem św. Romualda:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruno_z_Kwerfurtu - bogato udokumentowany zbiór informacji:

" Niebawem uległ wpływowi głośnego reformatora zakonu benedyktynów i twórcy ascetycznych eremów - św. Romualda. W początkach 1001 roku osiadł wraz z nim i kilku jego uczniami w eremie Pereum pod Rawenną".


Bruno z Kwerfurtu w "Żywocie Pięciu Braci Męczenników" pisał: "Ci, którzy pragnęli rozstać się z tym życiem i być razem z Chrystusem, mieli sposobność głoszenia Ewangelii poganom".


Cesarz Otton III, który dążył do stworzenia wielkiej etnicznej federacji chrześcijańskiej, czyli Świętego Cesarstwa Rzymskiego powiększonego o Galię i Słowiańszczyznę/Sclavinię. Otton III czuł się, jak pisze historyk Benedykt Zientara, zwierzchnikiem całego chrześcijaństwa, a więc również kościoła. Był blisko związany z rzecznikami moralnej naprawy kleru, św. Nilem, św. Romualdem, św. Wojciechem. A jak wiemy uczniem św. Romualda był Bruno z Kwerfurtu ( nauki pobierał w słynnej szkole katedralnej w Magdeburgu, w której uczył się również św. Wojciech, misjonarz Prus ). Zatem pierwszym kamedułą na Suwalszczyźnie był św. Bruno:

http://www.academia.edu/32002616/Kilka_uwag_o_chronologii_Brunona_z_Kwerfurtu

Fragment książki " Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu" i recenzja książki:

http://www.uwm.edu.pl/historia/Misja-Brunona.pdf

http://www.zapiskihistoryczne.pl/fZH_2012_4_RecKwiatkowskiN.pdf


Spis treści książki "Bruno z Kwerfurtu. Osoba - dzieło -epoka" :

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/179908/bruno-z-kwerfurtu-osoba---dzielo---epoka

O św. Brunonie z Kwerfurtu:

https://slideplayer.pl/slide/831610/

https://histmag.org/Kosciol-i-polityka-tragedia-Brunona-z-Kwerfurtu-7421

Św. Brunon z Kwerfurtu, autor dzieła: Żywota Pięciu Braci Męczenników:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%99ciu_Braci_M%C4%99czennik%C3%B3w
 
http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/wojtek0.html  -  Żywot św. Wojciecha Brunona z Kwerfurtu

http://www.ultramontes.pl/zywoty_pieciu_braci.htm  - autorstwa księdza Piotra Pękalskiego, Kraków 1862

Cały tekst Żywotu Pięciu Braci Męczenników Brunona z Kwerfurtu można znaleźć na stronie chomikuj.pl


Kronika Thietmara z Merseburga. Całość dostępna w internecie:

http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/thietmar%20-%20kronika%20biskupa%20merseburskiego%20thietmara.pdf

W księdze IV kronikarz opisuje czasy cesarza Ottona III i króla Bolesława Chrobrego.


Do Polski eremitów sprowadził marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski ( kiedy przebywał we Włoszech z misją dyplomatyczną u papieża Klemensa VIII ), przyjaciel króla Zygmunta III Wazy i słynnego alchemika Michała Sędziwoja ( sekretarza królewskiego w latach 1593-1598 i radcę dworu cesarza Rudolfa II Habsburga, wielkiego miłośnika alchemii ), którego był również mecenasem i z którym razem prowadził doświadczenia chemiczne, w wyniku których obaj spowodowali pożar Wawelu 29 stycznia 1596 roku. Zygmunt III Waza jak wiadomo przeniósł się z dworem do Warszawy i już tam pozostał. Jak pisze Jerzy Besala w książce "Tajemnicze dzieje Polski": Król od 1611 roku zamieszkał w Warszawie na stałe i od tej pory zaczęły się wszystkie polskie nieszczęścia: "potopy", najazdy, rozbiory, okupacje. 

http://www.sedziwoj.pl/michal-sedziwoj 


Uważa się, że Mikołaj Wolski również był alchemikiem, tym bardziej że przebywał w młodości przez dziesięć lat na dworze cesarza Rudolfa II Habsburga, później pracował w poselstwach dla Zygmunta III Wazy, który interesował się alchemią. Mikołaj Wolski był również komandorem zakonu maltańskiego - zakonu rycerskiego powstałego w tym samym czasie co templariusze na terenie Palestyny:

https://bialczynski.pl/mikolaj-wolski-z-podhajec-herbu-polkozic-1553-1630-alchemik

Jak pisze Stefan Maciejewski papież Klemens VIII podczas spowiedzi zasugerował marszałkowi Wolskiemu odwiedziny w pustelni klasztornej, marszałek udał się do kamedułów z Góry Koronnej niedaleko Perugii. I właściwie nie wiadomo dlaczego w 1604 roku Mikołaj Wolski odkupił Górę Bielańską z okolicznym zwierzyńcem myśliwskim od Sebastiana Lubomirskiego za srebrną zastawę stołową i z własnego majątku ufundował klasztor i świątynię. W 1605 kawaler jerozolimski Paweł Henik, przyjaciel Wolskiego przywiózł do Krakowa pięciu kamedułów z Góry Koronnej, przełożonym został Hieronim z Perugii.Eremus Insulae Wigrensis

Wigierski klasztor ufundował król Jan Kazimierz Waza w 1667 roku. Kameduli przybyli do puszczy nad jeziorem w 1668 roku. Jan Kazimierz zamierzał abdykować,  korzystając więc z królewskiego majątku ufundował 6 stycznia 1667 roku nowy, szósty już z rzędu klasztor kamedulski z kościołem i dwunastoma domkami pustelniczymi/eremitoria i wraz z wieloma przyległymi dobrami - niemałym obszarem Puszczy Przełomskiej i Perstuńskiej, jeziorami, folwarkami i wsiami z poddanymi, by w ciszy pustelniczej kameduli modlili się za odwróceniem nieszczęść od ojczyzny. Stefan Maciejewski pisze, że król myślał o swoich ostatnich latach życia pośród mnichów i że brał pod uwagę erem na Srebrnej Górze na krakowskich Bielanach, bądź erem w podwarszawskich Bielanach. Bardziej jednak jest prawdopodobne, że król nie brał pod uwagę Polski, skoro po śmierci żony Ludwiki Marii Gonzagi ( córki francuskiego księcia ), która nastąpiła w 1667 roku wyjechał do Francji wiosną 1669 roku, gdzie został opatem klasztoru benedyktyńskiego w miejscowości Saint-Germain-des-Prés, która parę wieków później stała się słynną dzielnicą artystów malarzy, pisarzy XIX - wieczego Paryża, o której między innymi pisał Marcel Proust.

Historyk Urszula Augustyniak w książce "Historia Polski 1572-1795" (Warszawa 2008 ) pisze: "Król Jan Kazimierz już w 1665 roku zawarł tajny układ z Ludwikiem XIV o abdykacji na rzecz kandydata francuskiego w zamian za ekwiwalenty finansowe i prestiżowe". Król zawarł układ z Ludwikiem XIV bez porozumienia ze szlachtą. Po ucieczce z Polski do Francji, bo tak właściwie można to nazwać, ścigany przez wierzycieli długów królewskich, Ludwik XIV zapewnia Janowi Kazimierzowi dochody z ośmiu opactw ! Niedługo jest opatem w S.Germain des Pres, bowiem otrzymuje zamek w Moulins od księcia d`Enghien. Religijność króla była zaś według historyk Urszuli Augustyniak mocno dewocyjna; poza tym król wcale nie stronił od romansów, ale do czasu śmierci żony robił do dyskretnie. " Dopiero po jej śmierci zaczął gustować w niewybrednych podbojach, które zostały opisane we francuskim romansie Rousseau de la Valette`a Casimir roy de Pologne ( Paris 1680)".  

Wiosną 1668 roku biskup wileński Aleksander Sapieha dokonał introdukcji, czyli wprowadzenia zakonu w jego nowe włości. Na początku kameduli mieszkali w myśliwskim dworze, a ich przełożonym był ojciec Franciszek Wilga. Jak podaje ks. dr. Ryszard Sawicki w książce "Ostatni wigierski kameduła" w 1685 roku erygowano autonomiczny przeorat, którego pierwszym przeorem był o. Michał Anioł. Klasztor był pierwotnie położony na wyspie, którą szeroką groblą połączono z lądem.

O początkach wigierskiego eremu pisze historyk Jerzy Wiśniewski w " Dziejach osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku. Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, Białystok 1963, s.112-157. W internecie znajduje się całość:

http://pbc.biaman.pl/dziejeosadnictwa - na stronach 99-100 jest mowa o królewskim dworze

wigierskim za panowania Władysława IV Wazy. 

http://pbc.biaman.pl/dlibra/dziejeosadnictwa - na stronie 157 autor dziejów osadnictwa drobiazgowo

wymienia składowe majątku wigierskiego klasztoru.

O  dobrach kamedulskich również historyk Jerzy Wiśniewski w "Dziejach osadnictwa w pow. augustowskim od XV do końca XVIII wieku. Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok 1967, s. 189-200. W internecie znajduje się całość:

http://pbc.biaman.pl/Content/36873/StudiaAugustowskie_1967.pdf - na stronie 192 jest dokładny

opis przywileju z 06.01.1667 roku.


Rys historyczny wigierskiego klasztoru w kwartalniku "Wigry" ks. dr Ryszarda Sawickiego:

http://www.wigry.org.pl/kwartalnik/wigry_1_2018.pdf

Dobra wigierskie na zdjęciach w kwartalniku Wigry, s.14-15:

http://www.wigry.org.pl/kwartalnik/wigry_2_2018.pdf
Aleksander Janowski o pokamedulskim klasztorze w Wigrach w książce: "Opis ziem zamieszkanych przez Polaków", t. II: "Królestwo Polskie", s. 167-168:

https://archive.org/stream/opisziemzamiesz00unkngoog#page/n179/search/kameduli

Zygmunt Gloger w "Encyklopedii staropolskiej" z 1901 roku o kamedułach, na s.319 o klasztorze wigierskim:

https://archive.org/stream/encyklopedjasta01gloggoog#page/n327/search/kameduli - "Uhoł z dóbr

stołowych" za Ludwikiem Zarewiczem......................................................................................

Historyk filolog Knut Olof Falk w książce "Wody wigierskie i huciańskie", Uppsala 1941, na stronie 15 pisze, że Wigranie żyli na wyspie do końca XV wieku, natomiast królewski dwór myśliwski na Wigrach został założony na przełomie XV/XVI wieku.  

Historyk regionalista Jan Bacewicz w książce "Suwalszczyzna baśniowa", Suwałki 2017 na stronie 66 pisze: "W połowie XVI stulecia w wigierskich lasach koił ból po śmierci Barbary Radziwiłłówny ostatni Jagiellon Zygmunt August.


Kwestia domniemanego sfałszowania dokumentu fundacyjnego wigierskiego eremu została pierwszy raz podniesiona przez historyka Jerzego Wiśniewskiego, za którym powtarzają inni historycy:

http://pbc.biaman.pl/Content/36873/StudiaAugustowskie_1967.pdf  - s.198

http://www.wigry.org.pl/kwartalnik/nr33_dzialalnosckamedulow

Inne zdanie na temat Fundacji Wigierskiej

http://forum.gazeta.pl/forum/Wigierscy_kameduli

Gdyby kameduli nie otrzymali królewskich puszcz, to nie założyliby Suwałk powstałych właśnie na północnym skraju Puszczy Perstuńskiej, o czym najwyraźniej niektórzy chyba zapominają albo jest im to obojętne.


Architektura zespołu pokamedulskiego w Wigrach. Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, Wacław Kochanowski, Białystok 1965, s.139- 172:

http://pbc.biaman.pl/dlibra/dziejesuwalszczyzny


Historyk Józef Maroszek o kamedułach w książce: "Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska - Litwa - Kaliningrad", Białystok 2007. Powtarza niestety błędnie za historykiem Jerzym Wiśniewskim, że kameduli wigierscy sfałszowali dokument fundacyjny, tymczasem istnieje na ten temat tylko niesprawdzona hipoteza, której prawdy nie da się dowieść, bowiem oryginał dokumentu zaginął jeszcze w 1667 roku ! W internecie znajduje się całość:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/Maroszek_Przewodnik

Józef Maroszek w książce "Klasztory Podlasia" ( Białystok 1995 ) mylnie uzasadnia powód utworzenia Fundacji Wigierskiej przez króla Jana Kazimierza. Jak wiadomo Jan Kazimierz jeszcze przed ufundowaniem klasztoru, bo już w 1665 roku zawarł tajny układ z Ludwikiem XIV o warunkach swojej abdykacji: korzyściach majątkowych w zamian za poparcie francuskiego kandydata do polskiego tronu. W internecie znajduje się całość:

http://pbc.biaman.pl/dlibra/klasztorypodlasia


O wyznaczaniu granic wigierskich dóbr kamedulskich Melchior Jakubowski:

http://rcin.org.pl/Content/54953/WA308_75154_P331_WYZNACZANIE-GRANIC.pdf


Murowany klasztor powstawał długo, jego budowę ukończono dopiero w 1745 roku; obrazy do barokowego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ( co stanie się dogmatem kościoła katolickiego dopiero za około sto lat, bo w 1854 roku! ) namalował Franciszek Smuglewicz.

O wigierskich dobrach kamedulskich wykład historyczny Melchiora Jakubowskiego w Muzeum Okręgowym w Suwałkach:

https://youtu.be/NBWouPjDeUw


O kamedułach w Suwałkach Tomasz Naruszewicz:

http://www.astn.pl/r2012/naru.htm


W 1800 roku po zajęciu Suwalszczyzny przez Prusy na Wigrach powstało biskupstwo i utworzono diecezję wigierską. Biskupią sakrę otrzymał znany w kraju kaznodzieja ksiądz Michał Karpowicz. Pierwszym proboszczem parafii wigierskiej został ksiądz Feliks Naruszewicz. Zakonników wypędzono, którzy ponoć na kolanach mieli opuszczać klasztor, o czym jest mowa w "Przewodniku po Wigrach" z 1933 roku na 54 stronie. Całość jest dostępna w zbiorach Polony:

https://polona.pl/item/przewodnik-po-wigrach,MTU4NjYwOQ/40/#item


O kamedułach na stronie Wigierskiego Parku Narodowego:

http://www.wigry.org.pl/kameduli/350_lat


Liczne i wiarygodne informacje na temat kamedułów ukazują się w Rocznikach Augustowsko-Suwalskich. W internecie znajdują się całe artykuły:

http://www.astn.pl/r2006.htm - Sławomir Filipowicz, Przywileje dla miasta Suwałk, 2006.

http://astn.pl/r2009.htm  - Beata Wasilewska-Klamka, Inga Kuźma, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Wigier i okolic. Raport z badań terenowych, 2009.

http://astn.pl/r2012.htm  - Tomasz Naruszewicz, Kilka uwag do początków parafii suwalskiej, 2012.


Sesja naukowa z okazji 350-lecia przybycia kamedułów na Wigry 1668-2018:

http://www.wigry.org.pl/kameduli/2018_09_sympozjum_plakat.pdf

https://youtu.be/fpNvhYFBrMw  - sesja naukowa na Wigrach z 01.05.2018.

https://youtu.be/GJgZhVGYEuU - sesja naukowa na Wigrach z 15.09.2018: 1) Sławomir Filipowicz i

Melchior Jakubowski są zdania, że w 1671 roku nie było pożaru drewnianych zabudowań klasztornych i drewnianego kościoła o czym przekonują w swoich wystąpieniach. 2) Zachowały się nieliczne listy kamedułów wigierskich, które znajdują się obecnie w wileńskim archiwum. 3) O diecezji wigierskiej i jej dwóch biskupach opowiadał ks. dr Ryszard Sawicki.Święty Romuald, eremita, benedyktyn, założyciel kamedułów.

Żywot św. Romualda, Kraków 1927, całość dostępna w Polonie:

https://polona.pl/item/zywot-sw-romualda-ojca-i-patryarchy-kamedulow-1027-1927,ODM1NjA2Mzg/6/#info:metadataŚwięty Piotr Damiani, pustelnik, benedyktyn, opat, kardynał, biskup, ojciec kościoła.

Hymn o rajskiej radości:

http://staropolska.pl/tradycja/sredniowiecze/damiani.html

Pochwała życia pustelniczego:

http://pustyniakarmelu.blogspot.com/2012/03/piotra-damianiego-pochwaa-zycia.html
 
Benedykt XVI o eremicie Piotrze Damiani:

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi

Piotr Damiani o woli Bożej:

http://mazowsze.hist.pl/files/Studia_Plockie/Studia_Plockie-r1997-t25/Studia_Plockie-r1997-t25-s91-98/Studia_Plockie-r1997-t25-s91-98.pdf

Pisma Piotra Damiani:

http://pustyniakarmelu.blogspot.com/2011/12/liber-qui-appellatur-dominus-vobiscum_03.html

O Piotrze Damiani:

https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/02-21.php3Kameduli z Bieniszewa. Gnoza kamedulska:

"Kiedy człowiek żyje w łasce uświęcającej, to Trójca Przenajświętsza jest w nim". Więcej:
https://nto.pl/modla-sie-pracuja-i-milcza-dla-boga


Kameduli z krakowskich Bielan:

Książka Stanisława Tomkowicza "Bielany" o krakowskich kamedułach z 1904 roku; całość dostępna w internecie:

https://archive.org/stream/bielany00tomkgoog#page/n9/search/kameduli

O krakowskich kamedułach Walery Eljasz-Radzikowski w książce: "Kraków", s.182-186; całość dostępna w internecie:

https://archive.org/stream/krakw00elia#page/n9/search/kameduli  - o wsparciu Powstania

Kościuszkowskiego, s.185.

Również wzmianka o kamedułach w książce "Pamiątka z Krakowa" autorstwa Józefa Mączyńskiego z 1845 roku, s.221:

https://archive.org/stream/pamiatkazkrakow03magoog#page/n9/search/kameduli


Społeczny wymiar funkcjonowania krakowskiego konwentu kamedułów:

http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=653&from=pubindex&dirids=1&lp=2931  - ks. Rafał

Szczurowski.

Bielany - ulubione miejsce Krakowa. Związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim:

https://docplayer.pl/43798049-Bielany-ulubione-miejsce-krakowa-zwiazki-bielanskich-kamedulow-z-krakowem-w-okresie-staropolskim.html - ks. Andrzej Bruździński.


Erem pokamedulski na warszawskich Bielanach:

http://archwwa.pl/aktualnosci/kameduli-pelni-tajemnic


Pokamedulski klasztor w Rytwianach:

http://pustelnia.com.pl/historia/

http://www2.almamater.uj.edu.pl/120/19.pdf - Janusz Wacław Koralewski


Mniszki kamedułki ze Złoczewa:

https://www.kamedulki.eu/xhtml/kameduli/szkic/informacje/corona/

Mniszki kamedułki w Tyszowcach:

https://www.kamedulki.eu/tyszowce/xhtml/


Służba Boża kamedułów polskich (1605 - 1963 ), Jan Pałęcki MSF, Lublin 2012, spis treści:

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=1882 - rozdz. III o

pokucie chrześcijańskiej - biczowaniu i noszeniu włosiennicy. 


Video:

http://www.wigry.org.pl/kameduli/rys/Kameduli_z_Bielan.mp4

http://www.wigry.org.pl/kameduli/rys/kameduli_z_Bieniszewa2.mp4

https://youtu.be/eek3l3n2HIw - ojciec Knabit

https://youtu.be/BEMO3MAe5GU - Włochy

https://youtu.be/_QJja1XHFPE  - Bieniszew

https://youtu.be/UMtYmdBfcQU  - kilka ciekawostek o Mikołaju Wolskim, który sprowadził

kamedułów do Polski jako fundator eremu pod Krakowem na Bielanach.

https://youtu.be/NBWouPjDeUw  - wykład historyczny o dobrach kamedulskich na Wigrach.

https://youtu.be/fpNvhYFBrMw  - sesja naukowa o kamedułach na Wigrach z 01.05.2018.

https://youtu.be/GJgZhVGYEuU - sesja naukowa o kamedułach na Wigrach z 15.09.2018.

https://youtu.be/RFlLHUj0uz8    -  kameduli stanęli na rondzie Suwałk, 26.05.2018.

https://youtu.be/CZyKjQ25YQo  - 350 lat pokamedulskiego klasztoru w Wigrach

https://parafia.wigry.pro/czytelnia/286-zycie-monastyczne-camaldoli-tv-trwam.html

https://parafia.wigry.pro/czytelnia/285-zycie-monastyczne-erem-kamedulow-na-krakowskich-bielanach-tv-trwam.htmlAudio:

http://kameduli.info/media/frag_konf_www.mp3  - krótki fragment z rekolekcji ojca Piotra

Rostworowskiego OSBCam


Mistycyzm:

http://www.wbc.poznan.pl/Content/210680/wielcywtaj.pdf  - Wielcy wtajemniczeni

ftp://ftp.helion.pl/online/e_0352/e_0352.pdf - Elementarz mistyczny

https://pl.scribd.com/doc/156853932/Leszek-Tajemne-moce-umyslu

http://www.dbc.wroc.pl/Content/15764/Blachucinski.pdf - książka o Thomasie Mertonie


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz