Ps 119,105

Twoje słowo jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce. Ps 119,105

Aniołowie, którzy poczuli pociąg fizyczny do ludzkich kobiet, to nie kto inny, jak właśnie bogowie Olimpu.

Ebionici uważali Jezusa za jednego z herosów, zrodzonych ze związku aniołów z kobietami.

A w tych i późniejszych czasach, gdy synowie Boży współżyli z córkami ludzkimi, a one im rodziły, na ziemi żyli olbrzymi. Rdz 6,4

piątek, 25 grudnia 2015

Imaginatio et Actio.

                          
                            Pojęcie ezoteryzmu, które wywołuje tak wiele różnych skojarzeń, ukrywa również rzeczywistość wyobrażoną, pełną paradoksalnych obrazów i kategorii. Ich ekspresja mieści w sobie nadzieję i nostalgię, szaleństwo i misję, odwagę i zwątpienie. Jednocześnie zacierają się w niej wyraźne granice między tym, co rzeczywiste i zmyślone, racjonalne i irracjonalne. Te wymiary znajdują swoją ekspresję w inspirowanej ezoteryzmem sztuce a także w praktyce ezoterycznej. Jeśli bowiem granice wyobraźni wyznaczają przestrzeń ludzkiego świata, to są też one ciągle przekraczane a dynamika tej transgresji stanowi niewątpliwie jeden z najciekawszych problemów badawczych związanych z tą tematyką.
W trakcie naszej konferencji chcielibyśmy się zastanowić w jaki sposób ezoteryzm zawłaszcza wyobraźnię, jak ją kształtuje, w jaki sposób ją wyraża i jak się nią posługuje. Chcemy więc przyjrzeć się treściom i znaczeniom, nieraz głęboko ukrytym w ikonograficznych zagadkach, symbolice tekstu, alegoriach przekazu. Zamierzamy wniknąć analizą w światy kreowane w inicjacyjnych mitach i opowieściach oraz w rytualnej praktyce. Jesteśmy także zainteresowani refleksją nad sposobem, w jaki wyobrażone ezoteryczne światy i działania funkcjonują w powszechnym odbiorze.
Zainteresowanych zapraszamy do podjęcia tematów:

– kreowanie światów ezoterycznych,
– kreatywna wyobraźnia,
– mitologie ezoteryczne w działaniu – przeszłość i teraźniejszość,
– przekształcanie rzeczywistości za pomocą praktyk ezoterycznych,
– instytucjonalizacja działań i wyobrażeń,
– ezoteryczne źródła o wyobraźni,
– sztuka ezoteryczna, jej inspiracje i symbolika,
– przestrzeń wyobraźni w ezoterycznych rytuałach,
– inicjacja ezoteryczna w perspektywie wyobraźni,
– wyobrażenie świata w ezoteryzmie,
– odrealnienie świata w ezoterycznej wyobraźni.

https://imaginatioetactio.wordpress.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz