Ps 119,105

Twoje słowo jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce. Ps 119,105

Aniołowie, którzy poczuli pociąg fizyczny do ludzkich kobiet, to nie kto inny, jak właśnie bogowie Olimpu.

Ebionici uważali Jezusa za jednego z herosów, zrodzonych ze związku aniołów z kobietami.

A w tych i późniejszych czasach, gdy synowie Boży współżyli z córkami ludzkimi, a one im rodziły, na ziemi żyli olbrzymi. Rdz 6,4

sobota, 23 kwietnia 2016

Gnoza (4)


                                 
W środkowo-zachodniej Afryce rośnie krzew iboga. Zawarta w nim substancja czynna, ibogaina, uchodzi za najpotężniejszy psychodelik na świecie, a zarazem "złoty środek" leczący różnego rodzaju uzależnienia, począwszy od alkoholizmu i nikotynizmu, poprzez uzależnienie od kokainy i metamfetaminy, skończywszy na nałogu heroinowym. Wywoływane przez nią wizje, często o telepatycznym charakterze, sprzyjają też głębokim przemianom psychicznym niezwykle pomocnym w wychodzeniu z depresji.

W książce Ibogaina. Uzdrawiająca moc wizji Peter Frank wprowadza czytelnika w świat tej wciąż bardzo mało znajej substancji, tropiąc jej historię w afrykańskich kultach bwiti, oraz w świecie ludzi Zachodu, przyglądając się typowej strukturze sesji psychodelicznej z użyciem ibogainy, omawiając jej niezwykłe właściwości lecznicze i skomplikowany status prawny we współczesnym świecie. Niniejsza książka stanowi wyjątkowo klarowne kompedium wiedzy o tym "cudownym leku", który dopiero czeka na odkrycie pełni swych możliwości.
Peter Frank to amerykański wykładowca, producent radiowy, wieloletni gospodarz Ibo-radio, programu poświęconemu ibogainie i innym psychodelikom.
FORMAT: A5108 STRON

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie
Pochodzenie ibogainy
Historia ibogainy na Zachodzie
Przerywanie uzależnienia
Uzdrowienie duchowe, emocjonalne i fizyczne
Prawo
Nauka
Trzy współczesne problemy
Czy ibogaina jest dla mnie odpowiednia?
Uwagi
Zastrzeżenie
O autorze
Dariusz Misiuna: Afrykańskie kulty ibogainowe

Kosmiczna gra to opus magnum psychologii transpersonalnej – dynamicznie rozwijającego się nurtu w psychologii, uwzględniającego duchowe potrzeby człowieka oraz jego relacje z kosmosem i światem natury. Stanislav Grof, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli i wizjonerów, przedstawia tu holistyczną wizję świata, w której najistotniejsze funkcje poznawcze pełnią tzw. doświadczenia holotropowe czyli różne formy odmiennych stanów świadomości.

Kosmiczna gra to poparta bogatym materiałem empirycznym opowieść o historii ludzkiej świadomości, która wraz z wykształceniem poczucia odrębnej indywidualności zapomniała o swym wykraczającym poza jednostkowe ograniczenia źródle. Grof opisuje w niej kuszącą, alternatywną wobec paradygmatu materialistycznego, wizję świata jako całości przenikniętej twórczą inteligencją. Świata, w którym rzeczą najważniejszą staje się poszukiwanie wizji i poszerzanie świadomości.

format: A5
stron: 264
miękka oprawa


„Niniejsza książka zasługuje na miano żywej klasyki, ponieważ dokonuje wyśmienitej syntezy wielkich mądrości i tradycji duchowych świata. To olśniewający wykład filozofii wieczystej, któremu należy się jak największy rozgłos.”
- Ken Wilber, autor Spektrum świadomości i Śmiertelnych nieśmiertelnych

„Kosmiczna gra to prawdopodobnie największy wkład Grofa w nasze rozumienie ludzkiej świadomości. Ta książka dostarcza spójnego obrazu relacji naszego indywidualnego doświadczenia z uniwersalnymi wzorcami świadomości.”
- Frances Vaughan, była przewodnicząca Association for Humanistic Psychology

„Grof to światowej klasy autorytet z dziedziny pogłębionych badań umysłu i duszy człowieka.”
- Charles T. Tart, autor States of ConsciousnessStanislav Grof (ur. 1931) – amerykański psychiatra czeskiego pochodzenia, twórca (razem z Abrahamem Maslowem) psychologii transpersonalnej, nowego kierunku psychologicznego podkreślającego znaczenie transcendentalnych obszarów ludzkiej egzystencji. Autor przełomowych dzieł na temat nowego modelu ludzkiej psychiki i odmiennych stanów świadomości, m.in. Najdalszej podróży, Kiedy niemożliwe staje się możliwe i Poza mózg.

SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIA
WPROWADZENIE

KOSMOS, ŚWIADOMOŚĆ I DUCH
KOSMICZNA ZASADA TWÓRCZA
PROCES STWORZENIA
PONOWNE ZJEDNOCZENIE Z KOSMICZNYM ŹRÓDŁEM
PROBLEM DOBRA I ZŁA
NARODZINY, SEKS I ŚMIERĆ: KOSMICZNE ZWIĄZKI
TAJEMNICE KARMY I REINKARNACJI
TABU PRZECIWKO WIEDZY O NAS SAMYCH
ZABAWA W KOSMICZNĄ GRĘ
ŚWIĘTE I ŚWIECKIETybetańska tradycja Bön, wywodząca się ze środkowo-azjatyckiego szamanizmu, a w XX wieku uznana za „piątą szkołę buddyzmu tybetańskiego”, należy do najstarszych duchowych linii przekazu, jakie zachowaly ciągłość do czasów współczesnych. Jej mitycznym założycielem był ahistoryczny Budda Tonpa Shenrab, żyjący w krainie Olmo Lungring wiele tysięcy lat przed narodzinami Buddy Siakjamuniego. Nauki Bön obejmują praktyki szamańskie, magiczne i tantryczne, lecz ich najwyższą i najbardziej ezoteryczną formę stanowi dzogczen – Wielka Doskonałość – czyli niestopniowa, bezpośrednia droga do wyzwolenia ze świata złudzeń.

Napisane przez Shardzę Tashi Gyaltsena i opatrzone komentarzem przez Lopona Tenzina Namdaka, Krople serca dharmakai stanowią wyjątkowe wprowadzenie w dzogczen, zawierając nauki o naturze umysłu i sposobach jej urzeczywistniania, w tym niezwykle rzadko ujawniane publicznie praktyki trekczie i thogal – służące odcinaniu iluzji i bezpośredniemu przechodzeniu w stan spontanicznej obecności. Omawiają też zwięźle historię Bön, przypadki urzeczywistniania Tęczowego Ciała przez tybetańskich mistrzów oraz szereg praktyk związanych z przenoszeniem świadomości w chwili śmierci. Mamy tu więc do czynienia z kompletnym kompendium świadomego życia i umierania.

Oto jedna z najważniejszych książek na temat dzogczen. Znajduje to potwierdzenie w fakcie, że jej autor, Shardza Tashi Gyaltsen, należał do nielicznych osób, które urzeczywistniły Tęczowe Ciało. Ów niezwykły tekst zostaje tu przedstawiony w jasnym i klarownym opracowaniu mojego rdzennego mistrza, Lopona Tenzina Namdaka.
– Tenzin Wangyal Rinpocze, mistrz dzogczen, autor m.in. Cudów naturalnego umysłu
Dla wielu czytelników to właśnie dzieło może stanowić pierwszy kontakt z Bön, rdzenną tradycją duchową Tybetu. Krople serca dharmakai to niezwykle inspirujący tekst, który bez wątpienia dowodzi, że ta właśnie tradycja stanowi nieocenione źródło nauk dzogczen.    

– „Tricycle: The Buddhist Review”


Shardza Tashi Gyaltsen (1859-1935) – jeden z najwybitniejszych mistrzów dzogczen w tradycji Bön, autor Kropli serca dharmakai, który w chwili śmierci urzeczywistnił Tęczowe Ciało, czyli rozpuścił się w świetle.

Lopon Tenzin Namdak (ur. 1926) – współcześnie żyjący mistrz dzogczen, twórca Tybetańskiej Fundacji Bön, założyciel klasztorów Menri w Dolanji i Triten Norbutse w Kathmandu, w dużej mierze odpowiedzialny za wielkie odrodzenie Bön w XX wieku. Autor komentarza do Kropli serca dharmakai.

SPIS TREŚCI:
PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO
WSTĘP
BIOGRAFIA SHARDZY TASHI GYALTSENA
WPROWADZENIE
KSIĘGA I: PRAKTYKI WSTĘPNE
KSIĘGA II: PRAKTYKA TREKCZIE
KSIĘGA III: PRAKTYKA THOGAL
KSIĘGA IV: PRAKTYKI POŁA I BAR-DO

DODATEK I: TĘCZOWE CIAŁO
DODATEK II: KRÓTKA HISTORIA BÖN
DODATEK III: BIOGRAFIA LOPONA TENZINA NAMDAKAKim jest człowiek? Jaką rolę odgrywa w jego rozwoju pamięć, śmiech, wiedza i miłość? I jakie stany transowe towarzyszą mu w drodze ku prawdzie o jego własnej istocie?
W szesnastu Krótkich esejach o Prawdzie Aleister Crowley opisuje ezoteryczną anatomię istoty ludzkiej, konkretne cechy umożliwiające jej rozwój wewnętrzny oraz przeszkody, jakie może ona napotkać podczas swych ambitnych wędrówek po krętych szlakach ducha. Dzieło to stanowi znakomite wprowadzenie do kabały oraz filozofii hermetycznej, a załączone w nim ryciny hermetyczne sprawiają, że jest ono żywym talizmanem wiedzy okultystycznej.
format A5
150 stronCzym jest chaos? Stanem bezładu czy ukrytym porządkiem świata? Najnowszym trendem mody czy odwieczną cechą nieustannie zmieniającego się życia? W Magii chaosu Phil Hine, jeden z najwybitniejszych reprezentantów paradygmatu chaosu, traktuje chaos jako matrycę możliwości, w której odciska się ludzki los oraz przedstawia metody i techniki, przy pomocy których można wieść bardziej twórcze, pełne fantazji życie.
Magia chaosu to pionierskie dzieło, prezentujące jeden z najprężniej rozwijających się nurtów we współczesnych praktykach rozwoju wewnętrznego. Nowatorskie wprowadzenie w techniki wykorzystujące najnowsze odkrycia w psychologii, naukach społecznych i fizyce dla rozwoju znajdujących się w każdym człowieku mocy, które w dawnych czasach były znane jedynie nielicznym adeptom okultyzmu.

format A5
216 stron


Sam chciałbym napisać tę książkę, gdzie każda stronica
potrafi zaskoczyć i przynieść sporo natchnienia.
- Peter J. Carroll, autor Liber Null/Psychonaut Phil Hine to najwybitniejszy znawca nowego paradygmatu,
paradygmatu chaosu. A Magia chaosu to przewodnik przetrwania w XXI wieku.


- Grant Morrison, autor Azylu Arkham


Phil Hine - wybitny znawca psychologii, mitów Cthulhu, tantryzmu i szamanizmu; czołowy przedstawiciel magii chaosu, kierunku, który w latach osiemdziesiątych XX wieku szturmem zdobył świat okultyzmu, odzierając go z mistycznego żargonu i dostosowując do wyzwań współczesności.


Spis treści

0 Przedmowa
2 Magia w świecie materialnym
3 Jak zostać magiem?
4 Kolejna dziura w murze
5 Igranie z chaosem
6 Serwitory chaosu
7 Magia ego
8 Kali w dyskotece
9 Pokonywanie demonów

10 Czy jesteś oświecony?
KOSMICZNY SPUST to jedna z najważniejszych książek na temat tego, co się dzieje, gdy odkrywamy, że świat jest inny niż nam się przez całe życie wydawało. To odyseja psychedeliczna po zakamarkach ludzkiej świadomości, tajemnicach kultywowanych przez stowarzyszenia tajemne, niezwykłych odkryciach undergroundowych naukowców oraz sekretach historii XX wieku.
Czym jest rzeczywistość - czymś twardym jak skała czy zmiennym jak wytwory naszego umysłu, czymś z góry zaplanowanym czy całkiem przypadkowym? Kim jesteśmy - pionkami w grze władców tego świata czy nieznanymi bogami kształtującymi los zgodnie ze swoją wolą? Czym jest nasze życie - polem walki różnych sił tajemnych czy kosmicznym żartem?
W "Kosmicznym spuście" Robert Anton Wilson - autor "Oka w piramidzie", "Złotego jabłka", "Lewiatana" oraz "Seksu, narkotyków i okultyzmu"- bezpardonowo rozbija nasze wyobrażenia o świecie, w którym żyjemy, zabierając nas w fascynującą podróż do "kosmicznego wesołego miasteczka wypełnionego podwójnymi agentami, kosmitami, niezrozumiałymi symbolami na jednodolarówce, przekazami z Syriusza, tajemnicami Aleistera Crowleya, planami opuszczenia tej planety oraz paradoksami fizyki kwantowej". "Kosmiczny spust"to książka-wirus wprowadzająca w odmienny stan świadomości, dzieło będące biblią kontrkultury i skarbnicąwiedzy tajemnej, a przede wszystkim kluczem do świata, w którym nic nie jest prawdziwe, ponieważ wszystko jest możliwe.

format A5
288 stron


Spis treści
Wstęp
Przedmowa
CZĘŚĆ I: Kontakt z Syriuszem
Drzwi do Niebezpiecznej Kapliczki
Czy krasnoludek dał Simontonom naleśniki?
Sieć a zabójstwo Kennedyego
Wizyta w Millbrooku
Królowa przestrzeni
Zagadka liczby 23 [PDF]
Początek polowania na Heretyków
Wielość rzeczywistości
Ponowne morderstwo Chrystusa
Jim Garrison i Iluminaci
Operacja Obciągania Mózgu
Potworne tajemnice szalonego Aleistera Crowleya [PDF]
Pośmiertny przekaz dyskordiański od Aldousa Huxleya
Siatka czy też sieć?
Pani z Gwadelupy
Wschodzący Syriusz
Święty Anioł Stróż
Świetliste Istoty, gadające psy, przybysze z kosmosu i inne dziwolągi
Gwiezdne nasienie
Magia czy technologia? A może jedno i drugie?
Ach, ci tajemniczy sufi
Przekaz z centrali kosmicznej?
Interwencja bogów egipskich i ponowne objawienie Naszej Niebiańskiej Panienki
Wizyta w KOM
Perspektywy nieśmiertelności
Zatrzymanie zegara biologicznego
Tajemnicze zjawy i zniknięcia
Lekcja karmy
Czary
Nikola Tesla, świecki szaman
Pozostałe sygnały z gwiazd
Ślady iluminatów
Boski odlot
Początek koszmaru
Spacer Isztar: wycieczka po piekle
Tajemnica Babalon
Leary wyłania się z ciemności, Syriusz znowu wschodzi
Horus i Uri Geller
Proroctwa Człowieka-Ćmy
Pieseczki z Syriusza
CZĘŚĆ II: Modele i metafory
Świadectwa z Syriusza
ERP i teoremat Bella
Wdruki i tunele rzeczywistości [PDF]
Prawo oktaw energii
Prawo akceleracji
CZĘŚĆ III: Spust
Syriusz wschodzi raz jeszcze
Krew bogów?
Mroczny towarzysz
Via DolorosaCzym jest jaźń? Zwyczajną funkcją świadomości czy boskim porywem nieskończoności? Co nią kieruje? Przypadek, przeznaczenie, pragnienie czy też wieczne nienasycenie? Jaką rolę odgrywa w jej życiu wiara? I jak sprawić by stała się źródłem natchnienia, olśnienia i rozkoszy? W Księdze rozkoszy, Austin Osman Spare, najbardziej zmysłowy dwudziestowieczny artysta, obala podstawowe dogmaty naszej kultury, proponując szereg technik uwalniania indywidualnych mocy.
Księga rozkoszy to jeden z kilku najważniejszych dwudziestowiecznych traktatów mistycznych, a zarazem skarbnica oryginalnych idei magicznych i artystycznych. To dzieło, które formułując wiele pionierskich w XX wieku pomysłów, odsłania świat, w którym każdy jest artystą.
format A4
100 stron
twarda oprawa

NAKŁAD WYCZERPANY


Austin Osman Spare (1886-1956) - artysta-sensualista, prekursor surrealizmu i rysunku automatycznego, najwybitniejszy przedstawiciel dwudziestowiecznego malarstwa magicznego; twórca teorii okultystycznej Zos Kia, postulującej suwerenność pragnienia i traktującej miłość własną jako podstawę wszelkiego istnienia; oryginalny pomysłodawca magii sigili oraz filozofii chaosu, która uznając przypadkowy charakter każdego wierzenia, zapewniła mu status wizjonera teorii i magii chaosu.


Spis treści

PRZEDMOWA
DEFINICJE 21
RÓŻNE RELIGIE I DOKTRYNY JAKO SPOSOBY OSIĄGANIA ROZKOSZY, WOLNOŚCI I MOCY 23
NISZCZYCIEL RELIGII 31
MONOLOG NA TEMAT BOSKOŚCI 37
POZYCJA ŚMIERCI 43
MĘTNI WROGOWIE ZRODZENI Z PEŁNEJ BEZWŁADU AUTOHIPNOZY 49
WPROWADZENIE DO MIŁOŚCI WŁASNEJ 53
MIŁOSC WŁASNA JAKO DOKTRYNA MORALNA I CNOTA 57
DOKTRYNA WIECZNEJ MIŁOŚCI WŁASNEJ 61
KOMPLETNY RYTUAŁ I DOKTRYNA MAGII 65
UWAGA NA TEMAT RÓŻNICY ZACHODZĄCEJ POMIĘDZY MAGICZNĄ OBSESJĄ (GENIUSZEM) A SZALEŃSTWEM 71
SIGILE 73
PODŚWIADOMOŚĆ 77
SIGILE. WIARA Z ZABEZPIECZENIEM 81
SYMBOLIKA 85
RYSUNEK AUTOMATYCZNY JAKO SPOSÓB NA SZTUKĘ 89
O SOBIE SAMYM 95Każdy początkujący adept okultyzmu na samym starcie swej kariery styka się z setkami książek opisujących rozmaite praktyki. W mniejszym lub większym stopniu przynoszą mu one obietnicę wzbicia się na wyżyny rozwoju duchowego, nawet jeśli w różny sposób je definiują. Taki ogrom materiału do przerobienia bywa przytłaczający i zazwyczaj kończy się na tym, że nasz adept nie praktykuje nic, tylko czyta. A przecież sama lektura nie zapewni mu urzeczywistnienia jego boskiej natury.

Z tej właśnie przyczyny w tym podręczniku postanowiłem poświęcić jak najmniej miejsca teorii, a zamiast tego skupić się na ogólnym zarysie praktyk, które, uprawiane przez co najmniej dwanaście miesięcy, mogą przynieść wymierny pożytek. Szybkość, z jaką się je opanuje, zależy od indywidualnych predyspozycji. Ale niezależnie od wszystkich różnic, każdy, kto będzie wykonywał zgromadzone w tej książce ćwiczenia na przestrzeni roku, pod koniec tego okresu odczuje poważne zmiany. Zmieni się jego podejście do życia, rozwinie świadomość siebie, wzmocni się jego dyscyplina, dzięki czemu będzie mógł wkroczyć na drogę, po której maszerują tytani ducha.
(fragment książki)
format A5
92 strony


"Israel Regardie był człowiekiem renesansu. Czymkolwiek się zainteresował, zostawał w tym ekspertem"

- dr Christopher S. Hyatt, autor Undoing Yourself With Energized Meditation


"Dwanaście stopni do oświecenia to wybitny podręcznik praktyki magicznej. Każdy, kto chce sięgnąć po bardziej skomplikowane techniki, powinien opanować materiał zawarty w tej książce, albowiem w przeciwnym razie będzie się prosić o kłopoty"

- Gerald Suster, autor Dziedzictwa Bestiidr Israel Regardie (1907-1985) - najwybitniejszy przedstawiciel nurtu psychologicznego w zachodniej tradycji ezoterycznej; okultysta, alchemik i psychoterapeuta; uczeń Aleistera Crowleya i Wilhelma Reicha; odpowiedzialny za wskrzeszenie dziedzictwa Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku.
Spis treści

Przedmowa
Cztery adoracje
Stopień I. Świadomość ciała [PDF]
Stopień II. Relaksacja
Stopień III. Rytmiczne oddychanie
Stopień IV. Świadomość umysłu
Stopień V. Posługiwanie się mantrą
Stopień VI. Rozwijanie siły woli
Stopień VII. Rytuał Różokrzyża
Stopień VIII. Rytuał Środkowego Filaru
Stopień IX. Symbol oddania
Stopień X. Praktyka boskiej obecności
Stopień XI. Jedność - wszystko jest boskością
Stopień XII. Inwokuj często! Zapłoń modlitwą!
Epilog
Israela Regardiego droga do boskościCzy jest możliwy inny świat, niż ten, do którego przywykliśmy? Autor niniejszej książki nie szuka odpowiedzi na to pytanie w utopiach czy zaświatach, ponieważ uważa, że najlepsze, co może się nam przydarzyć to życie tu i teraz pełnią życia. W tym celu nawołuje do rewolucji życia codziennego, obejmującej zarówno świat społeczny, jak i sferę ducha. Mówi: wszelkie praktyki mające na celu indywidualne oświecenie bez jednoczesnej przemiany otaczającego nas świata są zwykłym blefem; każda próba zmiany świata bez jednoczesnej przemiany wewnętrznej przekształca się w parodię samej siebie. Zenarchia wykracza poza ten dualizm, ukazując nowe ścieżki tym miłośnikom wolności, którym nie straszna jest zmiana siebie i otaczającego świata.
format A5
128 stron


"Kerry Wendell Thornley należał do najbardziej fascynujących postaci kontrkultury lat sześćdziesiątych. Był pisarzem, filozofem, pomywaczem zen, oświeconym dowcipnisiem, nieustannym prowokatorem. Zamiłowanie do tego, co dziwaczne, doprowadziło go do stworzenia nowej, prześmiewczej religii zwanej dyskordianizmem, będącej anarchistycznym odłamem Iluminatów Bawarskich."

Adam Gorightly, autor The Prankster and the Conspiracy


Kerry W. Thornley (1938-1998) - amerykański pisarz, libertarianin, rewolucjonista, trickster; twórca dyskordianizmu; jako Ho Szi Zen i Omar Khayyam Ravenhurst bohater książek Camdena Benaresa i Roberta Antona Wilsona. 


Spis treści

1. Twarz Nienarodzonego
2. Narodziny Zenarchii
3. Syn Zenarchii
4. Gry Zen, Kontrgry Zenarchii
5. Rewolucja Jin
6. Nie - Polityka
7. Troska o Zenarchię
Kim są iluminaci? Złowieszczym stowarzyszeniem mającym na celu sterowanie losami ludzkości czy też siecią "oświeconych", którzy obudzili się z sennej krainy codziennych nawyków i rozpraszają światłem mroki niewiedzy? Nie dowiecie się tego z tej książki. Możecie natomiast sami stać się iluminatami, jeśli odważycie się zabrać za opisane w niej praktyki. Dotyczą one między innymi sfery kontrolowania umysłu, świadomego śnienia, odkrywania ukrytych pragnień i przeżywania dotychczas nieznanych stanów ekstazy. Jednak przede wszystkim mogą być narzędziem głębokiej przemiany psychicznej.
Zgromadzone w niniejszym tomie dwa dzieła, Liber Null i Psychonauta, stanowią "opus magnum" magii chaosu, nowego kierunku w myśleniu o człowieku i świecie. Są zarazem zbiorem instrukcji inicjacyjnych zakonu magicznego Iluminatów Thanaterosa, mającym na celu przekształcenie ludzkich automatyzmów w cechy ułatwiające wędrówkę ku boskości. Peter J. Carroll, wzorem swoich wielkich poprzedników, Aleistera Crowleya i Austina Osmana Spare'a, nie boi się ujawniać wiedzy o rozbrajaniu wpojonych nam przez społeczeństwo nawyków i programowaniu naszych marzeń, snów i myśli zgodnie z naszą wolą. Magia jest dla wszystkich. Wystarczy wziąć życie w swoje ręce i skorzystać z zawartych w tej książce wskazówek.
format A5
224 strony

Peter J. Carroll - założyciel zakonu magicznego Iluminatów Thanaterosa, główny pomysłodawca i inicjator eksperymentalnego nurtu w zachodniej tradycji ezoterycznej, nazywanego magią chaosu, autor najpoczytniejszych książek o współczesnej praktyce magicznej, łączących elementy klasycznego okultyzmu, gnostycyzmu, tantryzmu, szamanizmu i współczesnej fizyki.


Spis treści

Wprowadzenie
Poszukiwania magiczne Iluminatów Thanaterosa
Liber MMM
Kontrola Umysłu
Magia
Śnienie
Liber LUX
Gnoza
Ewokacja
Inwokacja
Wyzwolenie
Augoeides
Dywinacja
Rzucanie uroków
Liber NOX
Czarostwo
Sobowtór
Magiczna metamorfoza
Ekstaza
Praktyka zmiennych wierzeń
Alfabet pragnień
Millenium
Liber AOM
Eteryka
Przeistoczenie
Chaosfera
Eonika
Reinkarnacja
PSYCHONAUTA
Wprowadzenie
Magia nowego eonu
Grupowe eksperymenty magiczne
Poziomy świadomości
Walka magiczna
Rytuały chaosu
Msza chaosu
Inicjacja
Egzorcyzm
Ostatnie namaszczenie: Ostateczne zaczarowanie
Wyświęcenie
Magiczny czas
Chemognoza
Perspektywy magiczna [PDF]
Chaos: Tajemnica świata
Bafomet
Cenzor psychiczny
Demon Choronzon
Szamanizm
Gnostycyzm
Kapłaństwo okultystyczne
Broń magiczna
Paradygmaty magiczne
Anegdoty
Magia a teoria katastrof
Czym jest moc, która wprawia w ruch wszelkie istnienie? Skąd pochodzi i dokąd zmierza? Jaka jest jej natura? Do czego służy i jak można z niej korzystać? Odpowiedź na te pytania (i nie tylko) znajdziecie w pismach Paschala Beverly Randolpha poświęconych magii seksualnej. Randolph zawarł w nich szereg technik służących rozwojowi zmysłowości i woli, wywieraniu wpływu na innych, tworzeniu zwierciadeł magicznych, komunikowaniu się z istotami z innych światów, ożywianiu przedmiotów nieożywionych oraz płodzeniu magicznych dzieci. "Magia seksualna" to kompendium wiedzy o elektromagnetycznym potencjale seksu; dzieło niezwykle osobliwe i niepodobne do niczego w zachodniej tradycji ezoterycznej.

Paschal Beverly Randolph był "szarą eminencją" wielkiego odrodzenia magicznego w XIX wieku, osobą odpowiedzialną za przekształcenie spirytyzmu w okultyzm, propagatorem higieny seksualnej oraz równouprawnienia kobiet. Jego pismami pasjonowali się Emma Hardinge Britten - główna brytyjska spirytystka, Helena Pietrowna Bławacka - twórczyni teozofii oraz członkowie niezwykle wpływowego Hermetycznego Bractwa Luxor. Wolicjonalistyczna filozofia Randolpha stanowiła też ważną inspirację dla thelemy Aleistera Crowleya oraz magii hermetycznej Franza Bardona. Niniejsze, pierwsze polskie wydanie pism Randolpha poprzedzone jest wstępem opisującym jego barwne życie oraz miejsce w dziejach magii seksualnej.

format: A5
stron: 132
diagramy i ilustracje
papier kremowy 
P.B. Randolph był cudownym, chociaż nieobliczalnym, geniuszem z Ameryki, jasnowidzem, który zdobył pokaźną wiedzę podczas licznych pobytów w Oriencie.

- Helena P. Bławacka, autorka Doktryny tajemnejRandolph nauczał magii seksualnej, która wywarła głęboki wpływ na późniejszą zachodnią ezoterykę.

- prof. Hugh B. Urban, autor Magia SexualisPaschal Beverly Randolph (1825-1875) - amerykański okultysta, spirytysta, wizjoner i reformator społeczny; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli dziewiętnastowiecznej ezoteryki; protoplasta okultystycznej eugeniki; założyciel Bractwa Eulis.


Spis treści
Przedmowa
Podstawy

1. Wprowadzenie w misteria
2. Wiara z Eulis
3. Polaryzacja płci
4. Magiczny łańcuch i bogowie

Reguły

5. Wolancja
6. Dekretyzm
7. Pozizm
8. Tirauclairyzm

Magia

9. Astrologia, zapachy, barwy i dźwięki
10. Operacje magii seksualnej
11. O zmysłach i umiejętnościach
12. Płeć dziecka
13. Kondensatory fluidu
14. Wolty
15. Ładunki magiczne
16. Przygotowanie ładunków planetarnych
17. Przygotowanie ładunków projekcyjnych
18. Indywidualne kondensatory fluidu

Zwierciadła magiczne

19. Zwierciadła magiczne
20. Proszek pobudzający
21. Różne modele zwierciadeł magicznych
22. Specjalne zwierciadła magiczne
23. Żywe obrazy
24. Żywe posągi

Na pierwszy rzut oka książka ta może wydawać się kolejnym dziełem na temat samorozwoju. Nie dajcie się zwieść pozorom. Psychologia kwantowa to coś znacznie więcej - synteza najnowszych odkryć z zakresu fizyki, neurolingwistyki, socjologii i psychologii percepcji, wywracająca do góry nogami nasze wyobrażenia o świecie. Skarbnica wiedzy na temat tego, co składa się na 'oprogramowanie umysłu' władające naszymi jaźniami.
Wilson opowiada o złożoności ludzkiego doświadczenia, o tym jak bardzo nie należymy do siebie samych, tylko do 'programów' narzucanych nam przez społeczeństwo. Jednocześnie dostarcza nam wielu praktycznych pomysłów jak wykorzystać ten fakt do swoich celów. Czerpie inspiracje z rewolucyjnych dokonań nauki, w zabawny i błyskotliwy sposób przekładając je na mechanizmy kierujące naszym postrzeganiem i przeżywaniem świata.Psychologia kwantowa to jedno z nielicznych dzieł na temat pracy z umysłem, które potrafi sprostać wyzwaniom XXI wieku.


"Psychologia kwantowa to niezwykle inteligentna,
zabawna i autentycznie porażająca książka..."


Publishers Weekly"Jakże wielki fizyk kryje się pod maską Wilsona!"

New Scientist"Oto jeden z największych naukowych filozofów tego stulecia -
mądry, przenikliwy, pełen poczucia humoru i optymizmu."


- Timothy Leary, autor Polityki ekstazySpis treści 

Przed-mowy [PDF]
Glosariusz historyczny
Część pierwsza
Skąd wiemy, że wiemy, jeśli w ogóle wiemy?
1 Przypowieść o paraboli
2 Problem "głębokiej rzeczywistości"
3 Dwoistość mąż/żona oraz fala/cząsteczka
4 Nasze "jaźnie" i nasze "światy"
5 Ile masz głów?
6 Ucieczka od rozumu i kult narzędzi
7 Dziwaczne pętle i nieskończone regresy
Część druga
Rozmowa o niewypowiadalnym
8 Logika kwantowa
Jak George Carlin tworzył historię prawa [PDF]
10 Kapryśne bachory i miasto o dwóch nazwach
11 Co można utożsamić ze światem?
12 Tworzenie tuneli rzeczywistości
13 Język E-Prime
Część trzecia
Świat kreowany przez obserwatora
14 Rolnik i złodziej
15 Psychosomatyczna synergia
16 Księżc z lodu
17 "Cuda" obnażone
Część czwarta
Kot Schroedingera i mysz Einsteina
18 Wielość jaźni i układy informacyjne
19 Światy wielorakie
20 Twórcy gwiazd?
21 Przyjaciel Wignera, czyli Ktotozrobił?
Część piąta
Jaźń nielokalna
22 Ukryte zmienne i świat niewidzialny
23 Kwantowy futuryzmSkoro już w XIX wieku zgodziliśmy się przyznać, że człowiek pochodzi od małpy, najwyższy czas pogodzić się z faktem, że były to naćpane małpy" - pisze Terence McKenna w książce, która zapewniła mu sławę jednego z najwybitniejszych badaczy natury ludzkiej. McKenna proponuje w niej nowe spojrzenie na ewolucję człowieka, akcentując rolę, jaką odegrały w niej substancje halucynogenne, używki i narkotyki
Tropi praktyki szamańskie i ceremonie magiczne, w których istotną rolę pełniły środki zmieniające świadomość. Przygląda się ludzkim wzlotom i upadkom, próbując odpowiedzieć na pytanie: Skąd się bierze ludzka fascynacja odmiennymi stanami świadomości i jakie mogą być z niej pożytki? Pokarm bogów należy do tych nielicznych dzieł poświęconych halucynogenom, używkom i narkotykom, które weszły do kanonu humanistyki. To dzieło niebezpieczne, ponieważ prowokujące do myślenia.
format A5
320 stron
28 ilustracji


"Ta książka zasługuje na miano współczesnej klasyki na temat środków zmieniających świadomość i halucynogenów"

The Washington Post


"Terence McKenna to najważniejszy i najbardziej porywający amerykański naukowiec
i wizjoner"


Tom Robbins, autor I kowbojki mogą marzyć


"Czytelnicy lubiący książki Josepha Campbella z pewnością zakochają się w dziele McKenny, najlepszego współczesnego specjalisty od doświadczenia psychodelicznego"

L.A. Weekly


Terence McKenna (1946-2000) - amerykański pisarz, etnobotanik i filozof; jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy szamanizmu; autor kontrowersyjnej hipotezy dotyczącej ewolucji człowieka, uwzględniającej szczególną rolę, jaką w wyłonieniu się ludzkiej świadomości odegrały halucynogeny.


Spis treści
WPROWADZENIE: Manifest na rzecz nowego
sposobu myślenia o narkotykach
RAJ
Krajobraz szamański
Magia w pokarmie
W poszukiwaniu pierwotnego drzewa życia [PDF]
Rośliny i ssaki naczelne: pocztówki z epoki kamienia
Nawyk w kulturze i religii
Płaskowyż Edenu
RAJ UTRACONY
Poszukiwanie Somy, złotej tajemnicy Wed
Zmierzch Edenu: Kreta minojska i misteria eleuzyjskie
Alkohol i alchemia ducha
Ballada o tkaczach marzycielach
PIEKŁO
Błogość buduaru: cukier, kawa, herbata i czekolada
Dym w oczy: opium i tytoń
Syntetyki: heroina, kokaina i TV
RAJ PRZYWRÓCONY
Krótka historia psychodelików
Zapowiedź powrotu do raju archaicznego?

Od tysiącleci ludzie darzyli czcią wizje wywoływane pod wpływem spożywania grzybów halucynogennych. Stanowiły one nieodłączną część misterium religijnego. – pisze Terence McKenna w Prawdziwych halucynacjach, historii z życia wziętej, choć zawierającej fabułę niczym z filmów SF czy powieści przygodowych. Dzieło McKenny to fascynująca opowieść o niezwykłych przygodach w Azji, Amazonii i Ameryce, to historia relacji pełnych fantazji podróżników ze "świętymi roślinami" i grzybami psylocybinowymi.

McKenna zaprasza nas w podróż po egzotycznych zakątkach świata, która staje się podróżą w głąb ludzkiego umysłu i tajemnic istnienia.
Prawdziwych halucynacji nie sposób poddać prostej klasyfikacji. Nie da się odróżnić w nich prawdy od złudzenia. Gdyby zaakceptować płynące z tej opowieści wnioski o charakterze filozoficznym, trzeba by całkowicie zweryfikować popularne wyobrażenia na temat otaczającego nas świata. McKenna konstruuje w tym dziele „teorię czasu falowego’, zgodnie z którą, pod wpływem gwałtownie zagęszczających się innowacji, współczesną ludzkość czeka wejście w nową epokę, rządzącą się nowymi prawami. Czy będzie to tylko koniec znanego nam świata, czy coś znacznie bardziej radykalnego? – na to pytanie autor tej książki nie udziela odpowiedzi. Zamiast tego zachęca do otwartości umysłu i większego zaufania do wyobraźni. 
Idee McKenny są jak niezwykle cenne skarby, odkrywane podczas ekspedycji na szczyty i do głębin przestrzeni wewnętrznej.

Alex Grey, artysta-malarzWe współczesnej Ameryce nie ma nikogo, kto z równym impetem wypowiadałby się na rzecz doświadczenia psychodelicznego.

L.A. WeeklyTerence McKenna to najważniejszy i najbardziej porywający amerykański naukowiec i wizjoner.

Tom Robbins, autor I kowbojki mogą marzyćTerence McKenna (1946-2000) – amerykański pisarz, etnobotanik i filozof; jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy szamanizmu; autor kontrowersyjnej hipotezy dotyczącej ewolucji człowieka, uwzględniającej szczególną rolę, jaką w wyłonieniu się ludzkiej świadomości odegrały halucynogeny.Spis treści:

Przedmowa • 7

Rozdział i: Zew tajemnicy • 10
Rozdział ii: Wyprawa do diabelskiego raju • 24
Rozdział iii: Na upiornym szlaku • 39
Rozdział iv: Obozowisko przy bramie • 51
Rozdział v: W zaroślach z kimś innym • 60
Rozdział vi: W Katmandu • 68
Rozdział vii: Fioletowy psychofluid • 80
Rozdział viii: Dzieło wyjaśnione • 96
Rozdział ix: Dyskusja na temat spodków • 103
Rozdział x: Więcej na temat dzieła • 114
Rozdział xi: Eksperyment w La Chorrea • 123
Rozdział xii: Wir • 138
Rozdział xiii: Zabawy na polach pana • 148
Rozdział xiv: Spoglądając wstecz • 159
Rozdział xv: Spodek pełen tajemnic • 176
Rozdział xvi: Powrót • 192
Rozdział xvii: Walc z tajemnicą • 205
Rozdział xviii: O co w tym wszystkim chodzi? • 220
Rozdział xix: Grzybowa ofensywa • 233
Rozdział xx: Hawajski trop
"Przełamując umysł" to odyseja psychodeliczna człowieka, który ze świata wielkomiejskiego blichtru, szybkiego życia i gry pozorów trafił do afrykańskiej dżungli, gdzie zetknął się z ibogą, szamańską rośliną przynoszącą wizje i całkowicie odmienił swe życie. Książka Daniela Pinchbecka w fascynujący sposób rejestruje przebieg tej przemiany, ukazując na przykładzie jednostki procesy zachodzące obecnie w naszym świecie. Opowiada
o spotkaniach zachodnich twórców i myślicieli (m.in. Allena Ginsberga, Antonina Artauda, Waltera Benjamina
i Terence'a McKenny) ze światem roślin przynoszących wizje: ibogą - rośliną czczoną w Gabonie, w cudowny sposób leczącą z nałogów i przynoszącą wizje telepatyczne; amazońską ayahuaską; oraz meksykańskimi grzybami psylocybinowymi. Przygląda się naiwnym próbom antropologów, którzy przez wiele lat nie byli
w stanie zrozumieć psychodelicznych korzeni szamanizmu.
Pinchbeck opisuje zwrot w podejściu do tych roślin, jaki dokonał się w świecie Zachodu w minionych dekadach, omawiając najnowsze odkrycia naukowców i twórczy potencjał kultury psychodelicznej. Jego książka stanowi najlepsze wprowadzenie w świat współczesnego szamanizmu. Wywołuje kontrowersje. Namawia do zmiany naszego myślenia o świecie.
Format: A5
300 stron

Autor niniejszej książki nie jest kolejnym hippisowskim hedonistą, podążającym drogą na skróty do ekscesu, tylko sceptycznym filozofem świadomości szukającym ścieżki do oświecenia.
- Entertainment Weekly


Oto niezwykle odważna i inteligentna książka... Bardzo trudno jest pisać prosto i fascynująco o takich sprawach jak przeżycia po narkotykach
i wizje mistyczne. Pinchbeck posiada ten dar. Jego glos brzmi donośnie.
- Los Angeles Times


Daniel Pinchbeck (ur. 1966) - amerykański pisarz i eseista, autor niezwykle popularnych felietonów w magazynach Wired, The Village Voice i The New York Times. Jego książkowy debiut, Przełamując umysł, wywołał w USA debatę publiczną i od razu stał się bestsellerem.Psychomagia to najważniejsze dzieło słynnego reżysera, dramaturga i autora komiksów, przedstawiające system terapeutyczny posługujący się siłą wyobraźni, mocą aktów symbolicznych. Psychomagia to magia pozbawiona przesądów, dzięki której można wyczarować swoje życie na nowo. Jodorowsky inspiruje się medytacją, sztuką, snami, pewnymi uświęconymi substancjami, magią, alchemią, językiem, poczuciem humoru i tarotem. Jednocześnie nie toleruje żadnych dogmatów oraz kultów „guru”, wychodząc z założenia, że wszyscy jesteśmy dziedzicami (i ofiarami) swych genealogii i biografii, w związku z czym tylko my sami możemy pisać swoje życie. 

format A5
przybliżona ilość stron: 320
„Nauczam ludzi wyobraźni. Przez większą część życia nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym może być wyobraźnia, nie jesteśmy nawet w stanie pojąć, jaki może być jej zasięg. Ponieważ, oprócz wyobraźni intelektualnej, istnieje też wyobraźnia zmysłów, wyobraźnia seksualna, wyobraźnia cielesna, wyobraźnia ekonomiczna, wyobraźnia mistyczna, wyobraźnia naukowa... Wyobraźnia obejmuje każdy teren, nawet ten, które nazywamy „racjonalnym”. Jest wszędzie. W związku z tym powinno rozwijać się ją tak, by móc rozpatrywać rzeczywistość nie tylko z jednej perspektywy, ale z wielu punktów widzenia. Zazwyczaj wizualizujemy wszystko zgodnie z wąskim paradygmatem naszych wierzeń i uwarunkowań. Z rzeczywistości, tajemniczej i tak rozległej jak nieprzewidywalnej, odbieramy tylko to, co zostanie przefiltrowane przez nasz małostkowy punkt odniesienia. Aktywna wyobraźnia jest kluczem do wyższej wizji, pozwala spojrzeć na rzeczywistość z innych punktów widzenia, nie naszych; pozwala myśleć i odczuwać zgodnie z różnymi punktami odniesienia. Tym właśnie jest prawdziwa wolność: zdolnością do wychodzenia poza samego siebie, przekraczania granic naszego małego indywidualnego świata i otwierania się na wszechświat. Zależy mi na tym, by czytelnicy tej książki docenili terapeutyczną moc wyobraźni. Psychomagia stanowi tylko zastosowanie tej realnej siły.”


(fragment książki)„Psychomagia to lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie wstrząsnąć światem po to, by się przebudził i przypomniał sobie, jakim zawsze był i jakim być może.”

– Daniel Pinchbeck, autor Przełamując umysł
Alejandro Jodorowsky (ur. 1929) – chilijski artysta-surrealista, reżyser teatralny i filmowy (Kret, Święta góra, Święta krew), pisarz i autor komiksów; współzałożyciel (obok Arrabala i Topora) „Ruchu Panicznego”; twórca psychomagii – systemu samorozwoju z pogranicza psychoterapii i szamanizmu; autor bestsellerowych powieści oraz książek poświęconych duchowości.Spis treści

Prolog

Część 1
Zarys terapii panicznej


Słowo wstępne – Portret artysty o charakterze panicznym
Akt poetycki
Akt teatralny
Akt oniryczny
Akt magiczny
Akt psychomagiczny
Kilka aktów psychomagicznych
Zbiór listów psychomagicznych
Cała władza w ręce wyobraźni

Część 2
Lekcje dla mutantów


Synteza doświadczeń
Klucze duszy
Trop życia
Niewidzialny most
Wizje
Sztuka uzdrawiania
Zrozumieć życie

Część 3
Przyspieszony kurs kreatywności


Wprowadzenie
Ćwiczenia wyobraźni
Techniki wyobraźni
Zastosowania terapeutyczne


Ayahuasca, tajemniczy wywar z roślin rosnących w Amazonii, należy do najpotężniejszych substancji wywołujących wizje. Jednocześnie zawiera w sobie potencjał leczniczy, od tysiącleci wykorzystywany przez południowoamerykańskich szamanów. Niniejsza książka, opracowana przez Ralpha Metznera, światowej sławy badacza świadomości, przedstawia kompendium wiedzy na temat tego cudownego eliksiru, szczególnie podkreślając jego uzdrawiający wpływ na psychikę i świat duchowy. Albowiem, jak pisze Metzner, „duch tej leczniczej rośliny przekracza kulturowe, religijne oraz geograficzne granice, przenosząc człowieka w krainę zbiorowej świadomości wszystkich duchowych metafor, nieograniczone morze kosmicznych możliwości”.
format: A5
stron: 296

„Ralph Metzner, światowej sławy pionier badań psychodelicznych, obdarza nas mistrzowskim zbiorem tekstów na temat natury tego świętego wywaru. Dotyczą one jego właściwości chemicznych i biologicznych, oddziaływania psychologicznego, jak również niezwykłego potencjału leczniczego i duchowego. Ta książka to prawdziwy skarb dla badaczy zainteresowanych tajemnicami ludzkiej świadomości i psychiki, a także źródło inspirujących informacji dla wszystkich czytelników nie zaznajomionych z tą tematyką”
- dr Stanislav Grof, autor Najdalszej podróży i Kiedy niemożliwe staje się możliwe
„Oto fascynujący i znakomicie pomyślany zbiór esejów i relacji osobistych, obejmujący najszersze z dotychczas dostępnych spektrum informacji naukowych na temat ayahuaski i raportów z doznań subiektywnych osób, które ją spożyły”
- dr Rick Strassman, autor DMT. Molekuła duszy
dr Ralph Metzner (ur. 1936) – amerykański psycholog i psychofarmakolog; jeden z najwybitniejszych badaczy odmiennych stanów świadomości, który w latach sześćdziesiątych XX wieku prowadził, razem z Timothym Learym i Richardem Alpertem, słynny harwardzki Projekt Badań nad Psylocybiną.
Spis treści
______________________________________________
Wprowadzenie
Amazońskie pnącze wizji dr Ralph Metzner 
Część 1. 
Ayahuasca: historia etnofarmakologiczna 
dr Dennis J. McKenna 
Część 2.
Psychologia ayahuaski 
lek. med. Charles S. Grob 
Część 3. 
Fitochemia i neurofarmakologia ayahuaski 
dr J.C. Callaway 
Część 4. 
Doświadczenie ayahuaski nauki duchów amazońskich roślin 
Część 5. 
Wnioski, refleksje i domysły 
dr Ralph Metzner 
Nota o autorac

„Ralph Metzner, światowej sławy pionier badań psychodelicznych, obdarza nas mistrzowskim zbiorem tekstów na temat natury tego świętego wywaru. Dotyczą one jego właściwości chemicznych i biologicznych, oddziaływania psychologicznego, jak również niezwykłego potencjału leczniczego i duchowego. Ta książka to prawdziwy skarb dla badaczy zainteresowanych tajemnicami ludzkiej świadomości i psychiki, a także źródło inspirujących informacji dla wszystkich czytelników nie zaznajomionych z tą tematyką”

- dr Stanislav Grof, autor Najdalszej podróży i Kiedy niemożliwe staje się możliwe 


„Oto fascynujący i znakomicie pomyślany zbiór esejów i relacji osobistych, obejmujący najszersze z dotychczas dostępnych spektrum informacji naukowych na temat ayahuaski i raportów z doznań subiektywnych osób, które ją spożyły”

- dr Rick Strassman, autor DMT. Molekuła duszy


dr Ralph Metzner (ur. 1936) – amerykański psycholog i psychofarmakolog; jeden z najwybitniejszych badaczy odmiennych stanów świadomości, który w latach sześćdziesiątych XX wieku prowadził, razem z Timothym Learym i Richardem Alpertem, słynny harwardzki Projekt Badań nad Psylocybiną.


Spis treści
Wprowadzenie
Amazońskie pnącze wizji dr Ralph Metzner

Część 1.
Ayahuasca: historia etnofarmakologiczna
dr Dennis J. McKenna

Część 2.
Psychologia ayahuaski
lek. med. Charles S. Grob

Część 3.
Fitochemia i neurofarmakologia ayahuaski
dr J.C. Callaway

Część 4.
Doświadczenie ayahuaski nauki duchów amazońskich roślin

Część 5.
Wnioski, refleksje i domysły
dr Ralph Metzner Teonanácatlem czyli „świętymi grzybami” Aztekowie nazywali grzyby przynoszące wizje podczas starożytnych ceremonii magicznych i szamańskich obrzędów uzdrawiania. Hiszpańscy zakonnicy, którzy w trakcie konkwisty zetknęli się z tymi obyczajami, traktowali je jako diabelskie rytuały. Dopiero w XX wieku zachodni badacze – antropolodzy, religioznawcy i mykolodzy – przyznali godne miejsce tej tradycji jako autentycznej ścieżce poszukiwań duchowych. Niektórzy z nich pozwolili sobie nawet na twierdzenie, że stanowi ona pozostałość po najstarszych praktykach religijnych, dzięki którym doszło do uczłowieczenia istot człekokształtnych. Rozwój wyobraźni i słowotwórstwa pod wpływem grzybów psylocybinowych skłonił wielu badaczy do uważniejszego przyjrzenia się tej tematyce, a wyizolowanie z tych grzybów substancji pycho-aktywnej czyli psylocybiny przez dr. Alberta Hofmanna przyczyniło się do wybuchu rewolucji psychodelicznej w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Teonanácatl to kompendium wiedzy na temat fascynującej biologii, historii i psychofarmakologii „świętych grzybów”, a także zbiór niezwykle intrygujących opowieści oraz świadectw ich użytkowników. Dzieło bez którego niemożliwe jest zrozumienie fenomenu kultury psychodelicznej, ale i kultury w ogóle.

Format A5
300 stron

„Fantastyczny zbiór informacji naukowych, anegdot historycznych oraz świadectw na temat magicznych grzybów psylocybinowych… Dzieło, które szybko zostanie uznane za prawdziwy skarb.”- dr Andrew Weil, autor Samouzdrawiania

„To wybitne dzieło gromadzi niezwykle istotne informacje ze świata psychodelicznego” - dr Myron Stolaroff, pionier badań psychodelicznych
dr Ralph Metzner (ur. 1936) – amerykański psycholog i psychofarmakolog; jeden z najwybitniejszych badaczy odmiennych stanów świadomości, który w latach sześćdziesiątych XX wieku prowadził, razem z Timothym Learym i Richardem Alpertem, słynny harwardzki Projekt Badań nad Psylocybiną.

Spis treści:
WPROWADZENIE \ AMERYKAŃSKIE GRZYBY WYWOŁUJĄCE WIZJE
1 \ ETNOMYKOLOGIA A WYSTĘPOWANIE GRZYBÓW PSYLOCYBINOWYCH
2 \ GLOBALNA EKOLOGIA, WYSTĘPOWANIE I POTENCJAŁ GRZYBÓW
3 \ CUDOWNE GRZYBY, CZYLI DZIEDZICTWO R. GORDONA WASSONA
4 \ BIOCHEMIA I NEUROFARMAKOLOGIA GRZYBÓW PSYLOCYBINOWYCH
5 \ HISTORIA STOSOWANIA PSYLOCYBINY W PSYCHOTERAPII
6 \ EKSPERYMENTALNY MISTYCYZM I ZMIANA ZACHOWAŃ WIĘŹNIÓW:
DWA KLASYCZNE BADANIA HARWARDZKIEGO PROJEKTU PSYLOCYBINOWEGO
7 \ BIEŻĄCE PROJEKTY BADAWCZE DOTYCZĄCE PSYLOCYBINY
8 \ INICJACJA “ARCYKAPŁANA”
9 \ PIERWSZE DOŚWIADCZENIA WYNIESIONE
Z HARWARDZKIEGO PROJEKTU PSYLOCYBINOWEGO
10 \ PRZEKAZY DOŚWIADCZEŃ OD DUCHÓW GRZYBÓW
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza