Ps 119,105

Twoje słowo jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce. Ps 119,105

Aniołowie, którzy poczuli pociąg fizyczny do ludzkich kobiet, to nie kto inny, jak właśnie bogowie Olimpu.

Ebionici uważali Jezusa za jednego z herosów, zrodzonych ze związku aniołów z kobietami.

A w tych i późniejszych czasach, gdy synowie Boży współżyli z córkami ludzkimi, a one im rodziły, na ziemi żyli olbrzymi. Rdz 6,4

piątek, 23 września 2016

Dzień Jedności Bałtów.

W czwartek (22.09) na wzgórzach zamkowych w północno-wschodniej Polsce oraz na Litwie, Łotwie, Estonii zapłoną ogniska. W ten sposób w krajach tych świętuje się Dzień Jedności Bałtów.

Na pograniczu polsko – litewskim program przedstawia się następująco:
 Osada jaćwiesko - pruska w Oszkiniach (Ožkiniai 42), w gminie Puńsk:
17.30 – rozpoczęcie imprezy, uroczyste podniesienie flag Prusko-Jaćwieskiej, Litewskiej, Łotewskiej
– Obrzędy Ognia, zapalenie świętego ognia w świętym miejscu na terenie ( tu ogień zapalano już przed 7000 laty)
18.30 – Uczestnicy, podzieleni na grupy, wyjeżdżają ze świętym ogniem na okoliczne grodziska jaćwieskie, by tam zapalić ogniska i wziąć udział w prusko-jaćwieskich obrzędach
na następujących grodziskach jaćwieskich:
Litwa - Rudamina, 7 grodzisk między Vilkaviškis, Marijampolė i Vištyčiai
Sejneńszczyzna i Suwalszczyzna – Pomorze (gm. Giby), Burbiszki, Klevai (gm. Sejny), Żubrynaicie (gm. Krasnapol), Osinki i Osowa (gm. Suwałki), Szurpiły (gm. Jeleniewo) Jegliniec (gm. Szypliszki, ), wzgórze Jedności Bałtów w Puńsku, wzgórza Borsucze i Jana w oraz w Burduliszkach gm, Puńsk.

Poza tym ogniska zapłoną na wielu pojaćwieskich i pruskich grodziskach od Powiśla do Wielkich Jezior Mazurskich.

W tym roku imprezę współorganizują m.in: Wspólnota Jaćwiesko-Pruska w Polsce z siedzibą w Puńsku; „Prusaspirā” - stowarzyszenie osób identyfikujących się jako Prusowie (potomkowie Prusów bałtyckich) oraz wszystkich osób wspierających (Elbląg); suwalska organizacja „Pirzdaustra” (Przedświt Jaćwieży - Forum propagacji wszystkiego co Jaćwieskie, Pruskie, Bałtyjskie ), Litewski Klub w Suwałkach („Vienybės klubas“), oraz liczni mieszkańcy wsi i osad na pograniczu polsko-litewskim.

Historia:
Dzień Jedności Bałtów obchodzony jest na Litwie i Łotwie 22 września, w rocznicę bitwy pod Szawlami, do której doszło 22 września 1236 roku. W języku litewskim i łotewskim bitwa ta nazywana jest także słoneczną (lit.: Saulės mūšis, łot.: Saules kauja; słowo Saulė/Saule w obu językach oznacza Słońce). Sprzymierzone siły ludów bałtyckich odniosły wówczas historyczne zwycięstwo nad Zakonem Kawalerów Mieczowych w jednym z najważniejszych starć zbrojnych owej epoki, dając świadectwo jedności Bałtów. Zdaniem historyka Tomasa Baranauskasa bitwa pod Szawlami jest pierwszym wielkim krokiem prowadzącym do zwycięstwa pod Grunwaldem.
22 września 1236 roku u brodu na Muszy nieopodal Szawli Bałtowie doszczętnie rozbili dowodzone przez mistrza zakonu inflanckiego Volquina wojsko Kawalerów Mieczowych i Krzyżaków, którzy najechali ziemie północnej Litwy. W bitwie pod Szawlami polegli niemal wszyscy uczestniczący w niej rycerze zakonu oraz sam mistrz. Zakon Kawalerów Mieczowych poniósł ogromne straty. Po bitwie pod Szawlami i innych zwycięskich bojach, w roku 1237 do walki z Krzyżakami i Kawalerami Mieczowymi powstali między innymi Zemgalowie, Zelowie, Kurowie i Estończycy z Saremy. W tymże roku zakon Kawalerów Mieczowych został wcielony do Zakonu Krzyżackiego. Ludy bałtyckie obroniły swoje ziemie.
Zwycięstwo sprzymierzonych Bałtów pod Szawlami to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Litwy i Łotwy, obu ostatnich państw, w których mówi się w językach bałtyckich (po litewsku i łotewsku).
W roku 2000 parlamenty Litwy i Łotwy ogłosiły 22 września, dzień zwycięstwa pod Szawlami - Dniem Jedności Bałtów.

http://www.suwalki24.pl/article/34,xvii-dzien-jednosci-baltow--ogniska-na-zamkowych-wzgorzach

http://muzeum.suwalki.pl/jan-jaskanis-szwajcaria/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza